Miljö

Miljön är det viktigaste vi har och den måste vi värna om, Det är människors gemensamma ansvar. Mälardalens Entrémattservice är en del av kretsloppet och vi satsar medvetet på att driva en miljövänlig verksamhet.
Vår målsättning är att ligga i täten och att hela tiden sträva efter att ha det minsta negativa miljöpåverkan i branschen. Detta gör vi genom att aktivt vidareutveckla och följa upp vårt miljöarbete. Vår leverantör för tvättning av entrémattor är Svanen märkt, vilket är en av de tuffaste miljöcertifieringarna inom branschen. Leverantören av entrémattor är certifierade enligt ISO 14001 sedan 1998.